Παράδοση Portfolio (Φάκελος εργασιών)
Το Portfolio έχει μέσα πράγματα πολλά και πολύ σημαντικά. Έχει μέσα ό, τι δημιούργησαν τα παιδιά μέσα σε μια ολόκληρη, όμορφη χρονιά. Ζωγραφιές, χειροτεχνίες, κατασκευές, βιβλία και πολλά φύλλα εργασίας. Όλα μοναδικά, με ξεχωριστή δουλειά γιατί είναι φτιαγμένα από της Μιλένας τα παιδιά.