Σχέδιο Δράσης: Ο Μαγικός Μας Κήπος!
Άξονας: Σχολείο και κοινότητα

Φέτος στα πλαίσια εκπαιδευτικών ενεργειών και εργαστηρίων δεξιοτήτων, τέθηκε ως στόχευση η βελτίωση της αυλής.

Σκοπός του σχεδίου δράσης ήταν η αναβάθμιση, ο εμπλουτισμός, η βελτίωση της λειτουργικότητας και αισθητικής του σχολείου με τη δημιουργία και φροντίδα ανθόκηπου, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Επιμέρους στόχοι:

  • Ικανότητα επικοινωνίας και αποτελεσματικής συνεργασίας.
  • Βελτίωση και προαγωγή της παρεχόμενης διδασκαλίας και μάθησης.
  • Αναβάθμιση της σχολικής μονάδας.
  • Βελτίωση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του αύλειου χώρου.
  • Σχεδιασμός δραστηριοτήτων στον αύλειο χώρο του σχολείου.
  • Οργάνωση της αυλής σε γωνιές ενδιαφερόντων.
  • Ευαισθητοποίηση γονέων για την παιδαγωγική αξία των δράσεων που πραγματοποιούνται στον αύλειο χώρο.

Ο σχολικός κήπος αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές θα δραστηριοποιηθούν, ώστε η υλοποίηση κατάλληλων δράσεων (κηπουρική, δράσεις πολιτιστικές, φιλαναγνωσίας κ.ά.) να τον μετατρέψει σε καινοτόμο χώρο μάθησης…

Οι κήποι παρέχουν ομορφιά, δημιουργία και αγωγή και μπορούν να χρησιμεύουν ως μια διέξοδος από την οποία οι μαθητές μπορούν να αποκομίσουν προσωπικά οφέλη όπως κοινωνικοποίηση, ανάπτυξη δεξιοτήτων, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ευεξία.

 
    
     
Καταγραφή και φύλλα εργασίας: