Το “σεντόνι των ευχών και της αγάπης” για την νέα χρονιά.
Τα παιδιά μαζί με τους Γονείς τους ζωγραφίζουν ό,τι αυτά θέλουν και στέλνουν το δικό τους μήνυμα, για όλα τα παιδιά του κόσμου και τους κυβερνήτες τους. Το μεγάλο “σεντόνι των ευχών και της αγάπης” κρατάει στην “αγκαλιά του” ξεχωριστές ευχές και ζωγραφιές. Παιδιά και Γονείς, όλοι ζωγραφίζουμε με το “δικό μας τρόπο” και αποτυπώνουμε ο καθένας μας “το δικό του μήνυμα”, …για μία καλύτερη χρονιά!!!