Τα Σχέδια Δράσης που εκπονούνται από το σχολείο στο πλαίσιο του Συλλογικού Προγραμματισμού και της εσωτερικής & εξωτερικής αξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας αφορά τη λειτουργία του σχολείου ως εκπαιδευτικού οργανισμού. Ο Σύλλογος Διδασκόντων θέτει στόχους και συγκροτεί ομάδες εκπαιδευτικών, που καταρτίζουν τα Σχέδια Δράσης, για την υλοποίηση των στόχων αυτών. Οι υπεύθυνες Ομάδες Δράσης υλοποιούν, συλλέγουν, μελετούν, αναλύουν και αποτιμούν τα σχετικά δεδομένα, προσαρμόζοντας, τροποποιώντας και παρεμβαίνοντας διορθωτικά, εάν χρειάζεται.

Η στόχευση του Σχεδίου Δράσης είναι η βελτίωση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας.