Ασφάλεια των παιδιών & Ανθρώπινου δυναμικού: Από την πρώτη μέρα έως και την τελευταία, καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας όλων των Δομών μας, υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη όλων των παιδιών, καθώς και όλου του ανθρώπινου δυναμικού των σχολείων μας (προσωπικό όλων των ειδικοτήτων που απαιτείται για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των Δομών).

Καθημερινή έντυπη ενημέρωση για τις καθημερινές δραστηριότητες της ζωής του κάθε παιδιού μέσα στην κοινωνία της “ΜΙΛΕΝΑ”.

Συχνές έντυπες ενημερώσεις για θέματα επιμόρφωσης και ειδικής πληροφόρησης “…σχολείο μετά το σχολείο” μέσω ειδικής στήλης “Κάποιος έχει κάτι να μας πει”.

Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε καθημερινά ο κάθε Γονιός να έχει την δυνατότητα να αποστείλει το δικό του “μήνυμα” προς την Διεύθυνση των σχολείων μας, καθώς και στην Εκπαιδευτικό – Παιδαγωγό του κάθε τμήματος για θέματα εκπαίδευσης και αγωγής για το παιδί του.
Συναντήσεις με ατομικά ραντεβού μεταξύ γονέων και παιδαγωγών συμβουλευτικού χαρακτήρα όπου πραγματοποιείται ενημέρωση για την πρόοδο του νηπίου.
Στο πλαίσιο συμβουλευτικής υποστήριξης των Γονέων δημιουργήσαμε τη Σχολή Γονέων, προκειμένου να ενδυναμώσουμε τους Γονείς στον απαιτητικό γονεϊκό ρόλο τους. Σκοπός του έργου της δικής μας Σχολής είναι η στήριξη των Γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Στο πλαίσιο της Σχολή Γονέων, πραγματοποιούνται δύο βασικοί άξονες δραστηριοτήτων:
Α. Συμβουλευτικές συναντήσεις Γονέων με Ψυχολόγο & Οικογενειακό Σύμβουλο, ατομική θεραπευτική Υπηρεσία “Place2be”/”“Place2talk” και καθοδήγηση σε επιμέρους θέματα που απασχολούν τους Γονείς. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του Ψυχολόγου παρέχονται κατόπιν ραντεβού και είναι συγκεκριμένης διάρκειας ανά Γονέα/οικογένεια.
Β.Συναντήσεις με Ειδικούς Επιστημονικούς Συνεργάτες, αναγνωρισμένου κύρους και γνώσεων για την ανάλυση θεμάτων όπως, π.χ.: *Αυτοεκτίμηση *Η συναισθηματική νοημοσύνη *Οι φόβοι των παιδιών *Η κοινωνικοποίηση του νηπίου * Οι βασικές ανάγκες του νηπίου: σωματικές, ψυχολογικές, πνευματικές *Παιδί και διατροφή *Διαχείριση άγχους *Διαχείριση ακατάλληλης συμπεριφοράς *Η ανακάλυψη του εγώ και η πρώτη κρίση συμπεριφοράς *Η τεχνολογία και οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών και γενικότερα σε θέματα που ενδιαφέρουν τον κάθε Γονιό και τον ενδυναμώνουν στο να μπορεί να ανταποκριθεί στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο του στην εποχή μας και να οδηγηθεί ομαλά στην επίλυση καταστάσεων καθημερινότητας, κ.α.

Συστηματική παρακολούθηση όλων των παιδιών από παιδίατρο – νεογνολόγο με γραπτή ενημέρωση των γονέων και ατομική καρτέλα υγείας για το κάθε παιδί.
Συνεργασία με παιδοδοντίατρο για την πρόληψη και τη συμβουλευτική καθοδήγηση των παιδιών σχετικά με τη στοματική υγιεινή.

Ειδικές Δράσεις – Εκδηλώσεις – Παροχές, με Γονείς “…μαζί μπορούμε … καλύτερα!!”
Βασικό μας μέλημα είναι ανάμεσα στους Γονείς, την Διεύθυνση των σχολείων μας, τους Εκπαιδευτικούς-Παιδαγωγούς  μας να εξασφαλίζεται αμοιβαία συνεργασία, βοήθεια και συνυπευθυνότητα αποκτώντας μέρα με τη μέρα περισσότερη εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Με τη φιλοδοξία να διατηρηθεί αυτή η εμπιστοσύνη, προσπαθούμε καθημερινά:
• Να καθιερώσουμε και να διατηρήσουμε διαφανή επικοινωνία και ενημέρωση μεταξύ του σχολείου και των οικογενειών μέσω όλων των πιθανών διαύλων.
• Να ενθαρρύνουμε τους Γονείς καθώς και τις οικογένειες τους να γίνουν μέρος του εκπαιδευτικού μας έργου.
• Να διευκολύνουμε τη συνεισφορά όλων των οικογενειών των παιδιών μας και να της δώσουμε θετική αξία.
Σε όλη την Ευρώπη καθώς και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου (Αυστραλία- Καναδά) σήμερα γίνεται μεγάλη συζήτηση για τη συνεργατική σχέση Εκπαιδευτικών – Παιδαγωγών / Εμψυχωτώνκαι Γονέων σε διαδικασίες συνεκπαίδευσης, τόσο των παιδιών αλλά και των ίδιων. Στο πλαίσιο του μοντέλου εκπαίδευσης της “ΜΙΛΕΝΑ” προβλέπεται OpenDay, Ημερίδες, κ.α), συμμετοχή των Γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Ανοικτά Εργαστήρια Εκπαίδευσης & Αγωγής, κατά τη διάρκεια ορισμένων δραστηριοτήτων σχεδιασμένων από κοινού, σε συνεργασία με τους Εκπαιδευτικούς – Παιδαγωγούς / Εμψυχωτές, για την επίτευξη του επιθυμητού μαθησιακού αποτελέσματος.
Η σχέση που αναπτύσσεται επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο με τον οποίο οι Γονείς θα εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και τις ειδικές δράσεις επιμόρφωσης. Η γονεϊκή εμπλοκή στο σχολείο μπορεί να πάρει διάφορες μορφές:
• Ενθάρρυνση – υποστήριξη για ωφέλιμες δραστηριότητες για το παιδί στο σπίτι, (φύλλα εργασίας- παιχνίδια ρόλων, κ.λ.π)
• Συμμετοχή στις συναντήσεις Γονέων και Εκπαιδευτικών/ Εμψυχωτών
• Εθελοντική συμμετοχή σε σχολικές δραστηριότητες – εκδηλώσεις – δράσεις
• Εμπλοκή με Ειδικούς Φορείς και Εταιρείες κοινής ωφελείας

Η μεταφορά των παιδιών, από και προς το σπίτι, γίνεται καθημερινά με κλιματιζόμενο σχολικό λεωφορείο, που πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και άνεσης, καθώς και ο επαγγελματίας οδηγός μας έχει πολυετή εμπειρία.
Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ασφαλής μεταφορά των μαθητών μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να τηρούνται οι κανόνες τόσο του σχολείου μας, όσο και της πολιτείας. Οι οδηγοί και οι συνοδοί των Εκπαιδευτηρίων μας ακολουθούν συγκεκριμένο κανονισμό για την ασφαλή παραλαβή και παράδοση των παιδιών.
Περιοχές που εξυπηρετούμε
Ίλιον
Πετρούπολη
Παλατιανή
Καματερό
Αγ. Ανάργυροι
Κηπούπολη
Ανθούπολη
Περιστέρι
“…η θεμελίωση της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου χτίζεται
από το πρώτο μήνα της ζωής του έως και 6 ετών”
Τα προσχολικά χρόνια θεωρούνται για εμάς μια περίοδος εξαιρετικής σημασίας καθώς μπαίνουν οι βάσεις για την φυσική, νοητική, κοινωνική και κυρίως, τη συναισθηματική ανάπτυξη του κάθε παιδιού. Μέσα σ’ ένα ζεστό, φιλόξενο, ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον τα παιδιά έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με ένα οργανωμένο μαθησιακό πλαίσιο που τους επιτρέπει να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, το περιβάλλον τους, τον κόσμο γύρω τους. Στη “ΜΙΛΕΝΑ” το κάθε παιδί δεν αντιμετωπίζεται ως “μικρογραφία” του ενήλικα αλλά ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα – οντότητα με ήδη αρκετές διαμορφωμένες εικόνες, εμπειρίες, σκέψεις, συναισθήματα και ένα δικό του κώδικα επικοινωνίας. Χρησιμοποιώντας “το παιχνίδι”, ως κυρίαρχο διδακτικό μέσο επιχειρούμε να δώσουμε στα παιδιά όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες στο να αυτοσχεδιάσουν και να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τις διάφορες Τέχνες (μουσική -ζωγραφική – χοροκίνηση- εικαστικά, κ.α) τον Αθλητισμό, να εξελίξουν το προφορικό τους λόγο και να αποκτήσουν μαθηματικές δεξιότητες χρήσιμες για την καθημερινότητά τους. Στόχος μας είναι μέσα από ιδιαίτερα επιλεγμένες και σωστά οργανωμένες δραστηριότητες τα παιδιά να πειραματισθούν με μια ευρεία ποικιλία πρωτότυπων υλικών, εκπαιδευτικών παιχνιδιών (με διεθνείς πιστοποιήσεις), εποπτικών μέσων διδασκαλίας (Διαδραστικούς πίνακες, Ειδικές οθόνες προβολής, πίνακες ειδικών εφαρμογών, κ.λ.π.) να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να μαθαίνουν, να συνεργάζονται για να λύνουν προβλήματα, ώστε απλά και ευχάριστα να αυτονομούνται και να εξοικειώνονται με τη διαδικασία της μάθησης.
Η περίοδος των πρώτων έξι χρόνων του παιδιού είναι η πιο σημαντική και κρύβονται μέσα σ’ αυτήν τα περισσότερα μυστικά και η δύναμη της ανθρώπινης ανάπτυξης. Τότε καθορίζονται οι συνήθειες στον τρόπο σκέψης και η ανάπτυξη των σωματικών τους δεξιοτήτων.
Είναι στόχος, είναι μέσα στη φιλοσοφία μας:
* Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και όχι μεταφορά όγκου πληροφοριών στα παιδιά που φοιτούν στα σχολεία μας, αλλά αντίθετα ουσιαστική εργασία μέσα από ποικίλα βιωματικά πλαίσια. Απελευθέρωση από τα στερεότυπα και προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος και της διδακτικής διαδικασίας στο παιδί και όχι προσαρμογή του στο σύστημα. Σύγχρονες μεθόδους προσέγγισης της μάθησης με βάση την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας και την ολιστική προσέγγιση της γνώσης, με τον κάθε Εκπαιδευτικό μας – Παιδαγωγό / Εμψυχωτή καθοδηγητή και συνεργάτη του κάθε παιδιού, με χρόνο για αυτοδιάθεση και έκφραση του “μαθητή”, με μάθηση μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδι.
Θέλουμε να αναδείξουμε τις σημερινές ανάγκες του κάθε παιδιού γιατί σε αυτές στηρίζουμε το Εκπαιδευτικό μας Πρόγραμμα, “…να παίζει, να μάθει με το δικό του τρόπο, να δοκιμάσει, …να αναρωτηθεί, …να συνεργαστεί, να προτείνει, … να επιχειρηματολογήσει, …να ενθουσιασθεί, …να απολαύσει, να εμπνευστεί..” Θέλουμε παιδιά που να ωριμάζουν πνευματικά, συναισθηματικά & κοινωνικά με αβίαστο και φυσικό τρόπο. Παιδιά που να μπορούν να χαρούν και να μάθουν μέσα από τη δημιουργικότητα, από ποικίλες δράσεις και το παιχνίδι. Δεν το διαπραγματευόμαστε: Μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη της Συναισθηματικής νοημοσύνης του κάθε παιδιού. Η συνεργασία και η αλληλεπίδραση των παιδιών μέσα στην ομάδα με σκοπό την κοινωνικοποίησή τους. Η ανάδειξη των εν δυνάμει χαρισμάτων του κάθε παιδιού και των δεξιοτήτων που απαιτούνται στο σύγχρονο κόσμο. Θέλουμε το κάθε παιδί …να νιώθει ασφάλεια, σεβασμό κι αποδοχή γι΄ αυτό που είναι από το περιβάλλον που ζει καθημερινά. Να αποδεχτεί τις ιδιαιτερότητές του, να ανακαλύψει τα ενδιαφέροντα του, τις κλίσεις του και να αναπτύξει τις ικανότητές του. Να αποκτήσει αυτοεκτίμηση, αυτοεπίγνωση, να καταφέρει να αναγνωρίζει και να αξιοποιεί τα λάθη του για να μαθαίνει, να γίνεται πιο έξυπνο γνωστικά, συναισθηματικά, ψυχοκινητικά. Θέλουμε να μπορεί απλά και αβίαστα να συνεργάζεται, να σκέπτεται δημιουργικά, να κάνει κριτική χωρίς επίκριση και να παρουσιάζει σε “ακροατήριο” και με διάφορους τρόπους τα αποτελέσματα της ομαδικής δουλειάς. Να του αρέσει το σχολείο του, να βρει νόημα, αξίες στη σχολική ζωή, να αποκτήσει αυτονομία και κίνητρα μάθησης και να μπορεί να πραγματοποιήσει ένα “ατομικό σχέδιο επιτυχίας” πάνω σε στόχους που και το ίδιο το παιδί αναγνωρίζει και θεωρεί σημαντικούς να προσπαθήσει να πετύχει.
Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης & Αγωγής, πλούσιο σε “Βιωματικές Δραστηριότητες”, εντός και εκτός των εγκαταστάσεων των σχολείων μας, συμπερασματικά στηρίζεται και διανθίζεται στις πιο κάτω Παιδαγωγικές του αρχές, όπως: “Το κάθε παιδί είναι μοναδικό και ξεχωριστό, με ατομικούς μηχανισμούς μάθησης και ρυθμούς *Tα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τη διερεύνηση, το παιχνίδι και τη συζήτηση *Τα παιδιά ωριμάζουν πνευματικά, συναισθηματικά & κοινωνικά με αβίαστο και φυσικό τρόπο *H μάθηση πρέπει να στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και να είναι ολική και διαπλεκόμενη. *H διαδικασία μάθησης ενθαρρύνεται σε αυτό που μπορούν να κάνουν τα παιδιά *Οι σχέσεις μεταξύ ενηλίκων και παιδιών αποτελούν ορόσημο της ανάπτυξης των παιδιών, κ.α.”
Εναρμονισμένη με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα της διατροφικής πολιτικής, το μηνιαίο πρόγραμμα διατροφής εναλλάσσεται ανάλογα με την εποχή. Πλήρης διατροφή βασισμένη στο μοντέλο της μεσογειακής διατροφής. Στα γεύματά μας εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες υγιεινής σε συνδυασμό με σύστημα διασφάλισης παραγωγής υγιεινών προϊόντων μαζικής εστίασης, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ.
Διαιτολόγιο που προκύπτει από τη συνεργασία Διατροφολόγου και Παιδίατρου, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες. Το φαγητό παρασκευάζεται με άριστα υλικά και σπιτική “μαμαδίστικη” φροντίδα (πρωινό, κυρίως γεύμα το μεσημέρι και προαιρετικά απογευματινό).
Παρέχεται έντυπη ενημέρωση σε κάθε γονιό για το εβδομαδιαίο αναλυτικό πρόγραμμα σίτισης
Καθημερινή *ειδική ενημέρωση για το “πως ανταποκρίνεται” στη σίτιση του το κάθε παιδί.